Sanser og motorik

Sanser og motorik

Når vi bevæger os, udskilles stofferne dopamin og oxytocin, to stoffer der får os til at have det godt. De giver os tilsammen en følelse af glæde, nærvær, tillid, tolerance og gør os bedre til at fokusere og være kreative. Desuden vækker bevægelse vågenheden i krop og hjerne. Tilsammen giver det, de bedste rammer for sociale relationer og læring.

Sanser og motorik hænger sammen. Veludviklede sanser er en forudsætning for en god grundmotorik.

En god grundmotorik er altafgørende for den videre udvikling og læring. Uden en god grundmotorik kommer man på ekstraarbejde i hverdagen, fordi alt hvad vi gør og alle de indtryk vi får, påvirker sanser og motorik. En dårlig balance gør det svært at fokusere på bogstaverne når man skal lærer at læse. En dårlig orienteringsevne gør det svært når man skal begå sig, især iblandt mange mennesker eller i forbindelse med sport. Hvis man er vandt til at blive udfordret motorisk er man tryg ved sin krop og ved hvad den kan, hvilket gør det nemmere at kaste sig ud i nye udfordringer.

Små børns motorik har stor betydning for udvikling af sprog. Det første sprog de små børn lærer er kroppens sprog. Derfor begynder sprogudvikling med udvikling af motorikken. Børn med god motorik er generelt gode til at kommunikere. De har en større sproglig bevidsthed og sprogforståelse. Fysisk aktivitet styrker kognitionen, hvilket gør at de sproglige færdigheder styrkes. 80% af børns sproglige udvikling sker gennem kroppen. Børn lærer ved at sanse og bruge kroppen. Børn kender ordene fordi de har set, rørt, smagt og duftet til det. Derfor putter alle små børn også tingene i munden, fordi det er den måde de undersøger det på, de sanser det. Derfor hænger sproget unægtelig sammen med børns motorik. Børns sprog udvikles gennem deres motoriske udforskning af verden. Børn der bruger gestik og er gode til at bruge kroppen til at udtrykke sig med, fra de er helt små, er også hurtigere til at sætte ord sammen. Derfor er et godt redskab til sprogstimulering af små børn sanglege, fordi de får sat ord på det de gør, samtidig med at bevægelse, rytme og melodi gør det lettere at huske ordene.

Sprog og motorik har ikke kun sammenhæng ved små børn, forskning viser nemlig at folk, der bruger gestik og bevæger kroppen, har nemmere ved at lærer et nyt sprog. Når man kobler bevægelser til de nye ord, lærer man dem hurtigere og har nemmere ved at huske dem.

Scroll til toppen