Træn hjernen

Træn hjernen

Hele vores motoriske og sansemæssige væren er præget af rutiner, hvilket er en god ting, idet vores hverdag vil blive kompliceret, hvis vi skulle stoppe op og tænke hver gang vi skulle lave en bevægelse. Det er dog en balancegang, for samtidig med at rutinen er en nødvendighed, så kan den også sænke vores udvikling og gøre os mindre kreative. Det kan give nogle udfordringer når vi skal følge med udviklingen og være parate til at tilpasse os noget nyt. Men frygt ej – ved at træne hjernen gennem fysisk aktivitet, kan vi udfordre hjernen og gøre den mere fleksibel og samtidig nedsætte risikoen for stress. På den måde bliver vi bedre til at handle på nye opgaver og udfordringer.

På samme måde som små børn kun udvikler de motoriske færdigheder som de får lov at øve sig i, så udvikler vi også kun de dele af hjernen som vi bruger og træner.  Derfor sigter smarttræning efter at koble det motoriske, det sensoriske og det logiske i en træning der styrker vores evne til at tænke, sanse og handle i en hverdag der er foranderlig. Øvelserne i smarttræningen er en kombination af øvelser der træner de enkelte områder og kombinere alle tre. En vigtig del af smarttræning er gentagelse af øvelser med øget sværhedsgrad. Derfor er der også på hver øvelse forslag til at øge sværhedsgraden i takt med at ens eget niveau øges.

Smartøvelserne kan bruges fra børnehavealderen og hele livet igennem. En super god måde at holde både hjerne og krop i gang.

Scroll til toppen