Arbejd sammen

Arbejd sammen

Arbejd sammen

Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi meget.

Et godt samarbejde er essentielt for at nå et fælles mål. Som individuelt menneske har vi hver især vores eget billede af hvordan tingene ser ud og hvad der skal til for at nå et mål. Men for at kunne samarbejde omkring et fælles mål, er vi nødt til at skabe et fælles billede af, hvordan vi når det mål. Vi behøver ikke at være enige om alt for at nå et fælles mål, men vi skal have tillid til hinanden og stole på at vi hver især gør vores bedste for at nå målet. Gennem samarbejdes øvelser kan denne tillid skabes, idet vi lærer mere om hinanden.

Ved at lave øvelser der styrker relationerne mellem deltagerne, styrkes samarbejdet, fordi man lærer hinandens styrker og svagheder og får nemmere ved at forstå hinandens reaktionsmønster.

Samarbejdsøvelser hvor der er fokus på sammen at løse nogle udfordringer, gennem den rette kommunikation, vil øge bevidstheden i forhold til hvordan vi kommunikere med hinanden. På den måde kan vi få øje på hvordan vi kan forbedre kommunikationen, så vi bliver gode til at kommunikere ordentligt med hinanden, selvom vi ikke er enig, hvilket er essentielt hvis et samarbejde skal kunne fungere ordentligt. Både den verbale kommunikation, men i lige så høj grad den nonverbale kropslige kommunikation og tonefald, er vigtige medspillere i et samarbejde.

Samarbejdsøvelser især i forhold til tillid og styrket relationer, kan være grænseoverskridende og det er derfor vigtigt at skabe nogle trygge rammer, så deltagerne føler at de kan åbne op og giv alt hvad de kan, uden at gå på kompromis med deres værdier. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på at gå på kompromis med sine værdier og at skubbe personlige grænser. Det er ok at skubbe personlige grænser, faktisk er det nødvendigt for at udvikle sig selv og samarbejdet, fordi det give mulighed for at forstå sig selv og hinanden bedre.

Scroll til toppen