Miljø

Ji sport har stort fokus på miljø, såvel arbejdsmiljø, samt at vores produkter bliver produceret under miljøvenlige forhold, hvilket er nogen af de krav vi stiller til vores leverandører.

Arbejdsmiljøet skal være i orden og vi gør meget ud af løbende at følge op på vores APV. Herudover bestræber vi os på at alle har en positiv og udfordrende arbejdsdag uden trivielle og ensformige arbejdsgange. Vi ligger også vægt på at alle medarbejdere har det godt indbyrdes, dette sker gennem en gensidig respekt og høflig tone, men ikke mindst gennem samarbejde, hvor alle hjælper hinanden!

Vores leverandører bliver nøje udvalgt gennem mange årlige indkøbsmesser og virksomhedsbesøg. Ji sport A/S har en skrivelse som alle leverandører skal udfylde før vores samhandel går i gang. Denne skrivelse indeholder krav til internationale standarder m.v. Herudover generelle krav til arbejdsforhold: Ingen diskrimination, ligestilling, respekt, ordentlige forhold, pauser m.v.

Firmaerne bliver ikke taget i betragtning såfremt de ikke udfylder vores skema eller såfremt der ikke kan sikres mod børnearbejde. Såfremt firmaerne kan dokumenterer og bekræfte at de ikke benytter sig af børnearbejde går vi videre med firmaet, men dog stadig med vores kommentarer. Vi følger efterfølgende op på om firmaerne har gjort noget for at forbedre eventuelle forhold der er nævnt i vores kommentarer til deres udfyldelse af fremsendte skemaer! Denne løsning ser vi som værende optimal, idet vi i samarbejde prøver at forbedre miljøforholdene!


Ji sport A/S fremgår på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor offentligheden kan følge med i, hvordan det går med virksomhedens arbejdsmiljø. Ji sport A/S har fået en grøn smiley. Se link: link.